Úvod > AMS Web > AMS Web základné informácie

AMS Web základné informácie

Pre využívanie AMS Web je nutné mať aktívny jeho modul v licencii. Pre aktivovanie modulu kontaktujte našu technickú podporu, kontakt nájdete tu.

AMS Web je webový nástroj, ktorý umožňuje zamestnancom prehliadať vlastnú dochádzku cez web prehliadač a administrátorovi dochádzky umožňuje prehliadať informácie a vykonávať základné úpravy.
Funguje na ľubovoľnom počítači, pripojenom na rovnakú sieť ako je pripojený počítač so serverom (počítač s nainštalovanou serverovou aplikáciou). To znamená, že nemusí byť nutne pripojený na internet.

AMS Web sa spustí pod adresou http://localhost:88/ v príkazovom riadku prehliadača.
ams web localhost

Poznámka:

Je potrebné vedieť, na ktorom porte beží služba AHS. Štandardný port je 88.
Správnosť portu je možné overiť v programe AMS na karte nastavenie / integrovaný server / AHS / detail, alebo v inicializačnom súbore na ceste C:\SYSTEM-IS\AMS\ahs.ini, kde je zapísaný.

informacie o porte ams web
Akonáhle vieme port, služba AHS beží a máme povolený port pre prichádzajúcu komunikáciu vo firewall-e, môžeme sa pripojiť na webové rozhranie AMS Web.
Na serveri sa pripájame na adresu localhost:88 ako je vidieť na obrázku nad poznámkou.
Ak sa pripájame na počítač, ktorý nie je zapojený na internet, ale je zapojený do spoločnej siete so serverom, je potrebné zadať IP adresu servera a port, teda napríklad 192.168.1.10:88  do príkazového riadka prehliadača.

AMS Web funguje na rovnakom princípe ako iné terminály, zaznamenávajúce dochádzku. Pre jeho korektné fungovanie musíme k AMS Web priradiť zamestnancov a prerušenia, ktoré sa majú zobrazovať.

AMS Web umožňuje:

  • zamestnancom prehliadať svoje údaje dochádzky a detail dňa 
  • zamestnancom zapísať prerušenie
  • zamestnancom vytvoriť si žiadanku
  • administrátorom prehliadať údaje dochádzky a detail dňa
  • administrátorom pridávať prístupy alebo prerušenia v detaile dňa
  • administrátorom prezerať/vytvoriť plán dochádzky - plánovať voľné dni alebo zmazať plán

Pozrite aj návody:

 AMS Web – Návody pre administrátorov

 AMS Web – Návody pre zamestnancov