Úvod > Virtuálny terminál pre PC > Správa užívateľov na virtuálnom termináli

Správa užívateľov na virtuálnom termináli

Zamestnancov, ktorí majú používať virtuálny terminál priradíte v aplikácii AMS.