Úvod > AMS Web > AMS Web - Návody pre administrátorov

AMS Web - Návody pre administrátorov

Prejsť na podkategórie
Administrátori - prehliadanie údajov
Po prihlásení do AMS Web (postup pre prihlásenie nájdete v návode Administrátori... viac
Administrátori - prihlásenie sa do AMS Web
Adminsitrátori sa prihlasujú pomocou e-mailovej adresy a hesla. Rýchly tip Adm... viac
Administrátori - priradenie zamestnancov a prerušení k AMS Web terminálu
Zamestnanci a prerušenia sa priraďujú k terminálu pomocou dochádzkového systému.... viac
Administrátori - Doplnenie, vymazanie, editovanie prístupu v AMS Web
Na videu nižšie si môžete pozrieť postup krokov pre pridanie prístupu: Na vid... viac
Administrátori - Zápis, editovanie, vymazanie prerušenia v AMS Web
Na videu nižšie si môžete prezrieť postup krokov pre zápis nového prerušenia: ... viac
Administrátori - Vloženie celodenného prerušenia
Na videu nižšie môžete vidieť postup krokov pre zápis celodenného prerušenia: viac