Úvod > Download sekcia > DEMO Dochádzkový systém AMS

DEMO Dochádzkový systém AMS

Plne funkčná verzia dochádzkového systému AMS s obmedzením na 25 zamestnancov a 45 dní.
K dispozícii je aj modul web, ktorý je určený na prezeranie vlastnej dochádzky zamestnancami.

V prípade nákupu dochádzkového systému sa reaktivuje demo licencia na ostrú licenciu.

Dochádzkový systém DEMO