Nastavenia

Prejsť na podkategórie
Nastavenie pre detail dňa
Nastavenie pre detail dňa obsahuje: - nastavenie pre centrovanie grafu - ... viac
Nastavenie jazyka rozhrania
Jazyk rozhrania je jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať všetky popisy a údaje v do... viac
Nastavenie formátu času systému
V časti nastavenie máte na výber, či má systém zobrazovať časové úseky v minútac... viac
Nastavenie tlačových zostáv
Tlač tlačovej zostavy podľa nadčasov znamená upravenie údajov dochádzky tak, aby... viac
Nastavenie prihlásenia do AMS Web s/bez hesla
AMS Web je webový nástroj pre prezeranie údajov, plánovanie dochádzky a vytváran... viac
Nastavenie ostrej prevádzky
Testovaciu prevádzku používate ak máte nainštalované demo. Ostrú prevádzku môže... viac
Registrácia kariet cez stolnú čítačku
Nastavenie registrácie kariet. V dochádzkovom systéme máte možnosť načítať kartu... viac
Nastavenie pre stránku DOMOV
Karta Nastavenia obsahuje aj nastavenie automatického obnovovania domovskej strá... viac
Nastavenie generovania QR kódov
Na výber ponúka možnosti: - Automaticky určiť (preferovať kód karty) - Z údajo... viac
Nastavenie evidencie dochádzky - zobrazenie KPČ alebo Pohotovosti
Evidencia dochádzky je dokument, obsahujúci prehľad odpracovaných hodín zamestna... viac
Exporty do PaM - Nastavenie aktívneho exportného mostíka
Pred každým exportom je najskôr potrebné zmeniť exportný mostík na aktívny, prir... viac