Nastavenia

Prejsť na podkategórie
Nastavenie pre detail dňa
Nastavenie pre detail dňa obsahuje: - nastavenie pre centrovanie grafu - ... viac
Nastavenie jazyka rozhrania
Jazyk rozhrania je jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať všetky popisy a údaje v do... viac
Nastavenie formátu času systému
V časti nastavenie máte na výber, či má systém zobrazovať časové úseky v minútac... viac
Nastavenie tlačových zostáv
Tlač tlačovej zostavy podľa nadčasov znamená upravenie údajov dochádzky tak, aby... viac
Nastavenie prihlásenia do AMS Web s/bez hesla
AMS Web je webový nástroj pre prezeranie údajov, plánovanie dochádzky a vytváran... viac
Nastavenie ostrej prevádzky
Testovaciu prevádzku používate ak máte nainštalované demo. Ostrú prevádzku môže... viac
Registrácia kariet cez stolnú čítačku
Nastavenie registrácie kariet. V dochádzkovom systéme máte možnosť načítať kartu... viac
Nastavenie pre stránku DOMOV
Karta Nastavenia obsahuje aj nastavenie automatického obnovovania domovskej strá... viac
Nastavenie generovania QR kódov
Na výber ponúka možnosti: - Automaticky určiť (preferovať kód karty) - Z údajo... viac
Nastavenie evidencie dochádzky - zobrazenie KPČ alebo Pohotovosti
Evidencia dochádzky je dokument, obsahujúci prehľad odpracovaných hodín zamestna... viac
Nastavenie automatickej zálohy databázy
Dochádzkový systém ponúka možnosť automaticky vytvoriť zálohu do databázy. Pre a... viac
Exporty do PaM - Nastavenie aktívneho exportného mostíka
Pred každým exportom je najskôr potrebné zmeniť exportný mostík na aktívny, prir... viac