Úvod > Download sekcia

Download sekcia

DEMO Dochádzkový systém AMS
Plne funkčná verzia dochádzkového systému AMS s obmedzením na 25 zamestnancov a 45 dní.
K dispozícii je aj modul web, ktorý je určený na prezeranie vlastnej dochádzky zamestnancami.

V prípade nákupu dochádzkového systému sa reaktivuje demo licencia na ostrú licenciu.

Dochádzkový systém DEMO
Klient dochádzkového systému AMS
Každá licencia dochádzkového systému AMS obsahuje okrem serverovej inštalácie aj licenciu na 3 klientske aplikácie.
V prípade sieťovej inštalácie sa na ďalšie počítače v sieti inštaluje už len klientska časť.

Stiahnuť klienta pre dochádzkový systém AMS