Home > Terminály > Terminál - tablet (TATT)

Terminál - tablet (TATT)

Základné informácie
Terminál - TABLET (TATT) - neobmedzený počet zamestnancov priradených na... more
Konfigurácia tabletu
1. Po zapnutí tabletu a nainicializovaní systému sa po pár sekundách automaticky... more