Home > Terminály > Terminál - tablet (TATT)

Terminál - tablet (TATT)

Konfigurácia tabletu
1. Po zapnutí tabletu a nainicializovaní systému sa po pár sekundách automaticky... more
Montáž konzoly určenej pre dochádzkový tablet
Zostava obsahuje: - tablet Lenovo TAB4 8" - oceľovú bezpečnostnú konzolu ... more