Home > AMS Web > ZAMESTNANCI > Zápis dochádzky

Zápis dochádzky

Zamestnanci si môžu zaznamenávať dochádzku pomocou AMS Web pod tlačidlom "Zápis dochádzky".

Zoznam prerušení, ktoré sa zobrazujú v ponuke pri zápise nastavujú administrátori cez dochádzkový systém. (Návod pre nastavenie prerušení nájdete v samostatnom návode.)

 

Postup pre zápis prístupu nájdete na videu nižšie:

 

video zapis dochadzky zamestnanci ams web

Rýchly tip

AMS Web zaznamená aj GPS lokáciu polohy, z ktorej sa pístup zaznamenáva a uloží ju do systému.

Ak zistíte, že ste pri zápise urobili chybu, môžete prístup počas zápisu vymazať. Postup vymazania nájdete na videu nižšie:

 

video zamestnanci vymazanie pristupu