Home > AMS Web > ZAMESTNANCI > Zápis dochádzky

Zápis dochádzky

Zamestnanci si môžu zaznamenávať dochádzku pomocou AMS Web pod tlačidlom "Zápis dochádzky".

Na to, aby mohli zápis uskutočniť (a prihlásiť sa do AMS webu), je potrebné aby boli k terminálu AMS Web priradení.

Zoznam prerušení, ktoré sa zobrazujú v ponuke pri zápise nastavujú administrátori cez dochádzkový systém. (Návod pre priradenie prerušení nájdete v samostatnom návode.)

 

Po prihlásení sa do AMS webu kliknite na tlačidlo Zápis, vyberte prerušenie, ktoré si chcete zapísať a vyberte či ide o príchod alebo odchod. Následne sa zobrazia údaje o zápise (čas a prerušenie) a fotografia nasnímaná počas zápisu (pri zapnutej webkamere).

Po kliknutí na tlačidlo Ďalší zápis sa dostanete na obrazovku s ponukou prerušení a môžete uskutočniť opätovný zápis.

 

(Príklad: Ak prichádzate do práce je potrebné zapísať "práca - príchod", pri odchode z práce "práca - odchod". Pri ostatných prerušeniach ako napríklad obed, služobne, lekár... bude postupnosť opačná - najskôr odchod, keďže odchádzate z práce napríklad k lekárovi a potom príchod, pretože prichádzate do práce od lekára. Príklad postupnosti prerušení ak idete z práce k lekárovi bude Práca-príchod, Lekár-odchod, Lekár-príchod, Práca-odchod.)

 

Postup pre zápis prístupu nájdete na videu nižšie:

 

video zapis dochadzky zamestnanci ams web

Rýchly tip

AMS Web zaznamená aj GPS lokáciu polohy, z ktorej sa pístup zaznamenáva a uloží ju do systému.

Ak zistíte, že ste pri zápise urobili chybu, môžete prístup počas zápisu vymazať. Postup vymazania nájdete na videu nižšie:

 

video zamestnanci vymazanie pristupu