Home > Dochádzkový systém AMS > Hlavné kategórie > Personálne a mzdové programy (PaM)

Personálne a mzdové programy (PaM)

V tejto časti nájdete podrobný rozpis všetkých exportných mostíkov do personálnych a mzdových programov (PaM), ktoré dochádzkový systém AMS ponúka.

Momentálne je táto kategória v príprave.

Postupne budú pribúdať všetky PaM, ich vysvetlenie a postupy spolu s ukážkami.

Sunsoft
Pre použitie exportného mostíka pre personálny a mzdový program Sunsoft je potre... more
HOUR (Human)
Pre použitie exportného mostíka pre personálny a mzdový program HOUR je potrebné... more
MoneyS3
Pre použitie exportného mostíka pre personálny a mzdový program MoneyS3 je potre... more
MRP
Pre použitie exportného mostíka pre personálny a mzdový program MRP je potrebné ... more
VEMA
Pre použitie exportného mostíka pre personálny a mzdový program VEMA je potrebné... more
KROS
Pre použitie exportného mostíka pre personálny a mzdový program Kros je potrebné... more
SAP
Pre použitie exportného mostíka pre personálny a mzdový program SAP je potrebné ... more
Nové PaM pluginy
V AMS v karte Nastavenia - Exporty do PaM sa nachádzajú exportné mostíky pre PaM... more