Home > Terminály > KIOSK > Návod na obsluhu KIOSKu

Návod na obsluhu KIOSKu

OBJEDNÁVANIE STRAVY PRE ZAMESTNANCOV
AKO PRVÉ JE POTREBNÉ NASTAVIŤ V AMS: - V dochádzkovom systéme AMS v čas... more
VYTVÁRANIE A ÚPRAVA ŽIADANIEK ZAMESTNANCAMI
AKO PRVÉ JE POTREBNÉ NASTAVIŤ V AMS: - V dochádzkovom systéme AMS priam... more
PREZERANIE VLASTNEJ DOCHÁDZKY PRE ZAMESTNANCOV
AKO PRVÉ JE POTREBNÉ NASTAVIŤ V AMS: - Aby mali zamestnanci možnosť prez... more