PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Prístupy
Táto sekcia obsahuje nasledovné body: - Základné informácie o karte Prístup... more
Priradenie zón
V časti Prístupový systém v karte Priradenie zón sa nachádza tabuľka, ktorá info... more
Časové zóny
Funkcia časové zóny predstavuje časovo ohraničený prístup zamestnancov. Vďaka te... more