Home > Rýchle riešenia > Pracovný čas, zmeny, nastavenia > Odpočítavanie prestávky počas nočnej

Odpočítavanie prestávky počas nočnej

Pri odpočítavaní prestávky z nočnej sa nastavuje "Dĺžka trvania",  typ čerpania fixný (vždy odpočíta nastavený počet minút) alebo skutočný (odpočíta toľko minút, koľko bol zamestnanec na prestávke, maximálne nastavený počet minút), v prípade potreby aj "ohraničený čas prestávky". Odpočítava sa zo stĺpca "Nočná".

nastavenie prestavky nocna

Na obrázku nižšie je príklad dochádzky:

nastavenie prestavky nocna priklad

 

Všeobecné nastavenia započítavania prestávky nájdete v samostatnom návode.