Home > Inštalácie > Implementácia AMS

Implementácia AMS

Implementácia dochádzkového systému AMS
1. Inštalácia serverovej časti AMS a klientov na PC (https://helpdesk.system-is.... more
Práca na zmeny (viaczmenná prevádzka)
V dochádzkovom systéme AMS v časti Zoznamy vyberieme možnosť Skupiny. Cez tlačid... more
Práca bez zmien
Práca bez zmien sa využíva vtedy, ak chcete odpracované hodiny len zaznamenávať ... more
Voľné dni
Voľné dni (dni, kedy zamestnanci nepracujú) sa dajú nastaviť viacerými spôsobmi:... more
Započítavanie prestávky
Nastavenia prestávky určujete v nastavení skupiny v možnosti Zoznamy - Skupiny a... more