Hlavná stránka

Po prihlásení do AMS Web sa zobrazí základná obrazovka.

 

ams web pritomni zamestnanci

 

Administrátori majú dostupné tri hlavné tlačidlá: Dochádzka, Žiadanky, Plán.

 

Dochádzka - po kliknutí sa otvorí mesačný prehľad zamestnanca. Obsahuje filter pre rýchlejšie vyhľadanie, sumárnu tabuľku časov a každý deň je možné rozkliknúť a prezrieť detail dňa. V detaile dňa je možné robiť ďalšie úkony - zápis, editovanie, vymazanie prístupu alebo prerušenia, prípadne zadanie celodenného prerušenia.

Žiadanky - slúžia na prehľad aktuálne otvorených žiadaniek. Obsahuje filter na rýchlejšie vyhľadanie konkrétnej žiadanky. Administrátori môžu vykonávať ďalšie akcie - spracovať žiadanku alebo vytvoriť novú.

Plán - zobrazí aktuálny plán. Obsahuje filter pre prezeranie plánov pre iné mesiace. Administrátori môžu plánovať voľné dni alebo zmazať plán.

 

ams web administratori zakladne tlacidla

Všetky postupy sú popísané v samostatných návodoch:

Administrátori - dochádzka

Administrátori - žiadanky

Administrátori - plán

Zamestnanci a prerušenia sa priraďujú k terminálu pomocou dochádzkového systému. Aby si mohli zamestnanci zapisovať prerušenia cez AMS Web, musia byť spolu s prerušeniami priradení k terminálu.

Na videu nižšie môžete vidieť postup krokov pre priradenie zamestnancov k terminálu:

 

ams web admin priradenie zamestnancov k terminalu

 

Cez AMS Web bude možné zapísať len prerušenie, ktoré je k terminálu priradené. 
Na videu nižšie nájdete postup, ktorým sa priraďujú prerušenia k terminálu:

 

video ams web admin priradenie preruseni k terminalu