Tlačové zostavy uzávierky

V tejto časti nájdete podrobný rozpis všetkých tlačových zostáv, ktoré dochádzkový systém AMS ponúka.

Momentálne je táto kategória v príprave.

Postupne budú pribúdať všetky tlačové zostavy, ich vysvetlenie a postupy spolu s ukážkami.

Tlačová zostava stravných lístkov
Report "Tlač stravných lístkov" slúži na prehľad stravných lístkov prislúchajúci... more
Sumár prerušení
Tlačová zostava Sumár prerušení sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka.... more
Report Evidencia dochádzky (plachta)
Dochádzkový systém umožňuje vygenerovať evidenciu dochádzky (plachtu). Ide o súh... more