Home > Rýchle riešenia > Pracovný čas, zmeny, nastavenia > Nastavenie pracovného času pre živnostníkov - bez zmien

Nastavenie pracovného času pre živnostníkov - bez zmien

Táto forma sa používa v prípade, že chcete odpracované hodiny len zaznamenávať a nepotrebujete ich porovnávať s prednastavenou pracovnou dobou.

V nastavení skupiny zvoľte možnosť "bez zmien".
nastavenie bez zmien

Pri práci bez zmien je možné upraviť dĺžku a automatický odpočet prestávky.
dlzka a automaticky odpocet prestavky

V prípade práce "bez zmien" sú prednastavené aj nasledovné vlastnosti:
- nočná sa započítava podľa skutočného rozdelenia
- možnosť "nepočítať ak začala v inej zmene" je vypnutá
- penalizácia neskorého príchodu je vypnutá
- "rozdiel oproti dennému fondu je menej ako" je vypnuté
- nulovanie denného nadčasu je vypnuté

V mesačnom prehľade dochádzky nie sú pri nastavení "bez zmien" vyplnené pracovné fondy (zobrazené v červenom rámčeku) a odpracované hodiny a hodiny jednotlivých prerušení sa sčítavajú a zaznamenávajú (zobrazené v zelenom rámčeku).


 Na obrázku nižšie môžete vidieť detail dňa pri práci bez zmien.


Pokiaľ nastane situácia, že sa počas pracovného dňa zaznamená viackrát príchod a odchod z práce, do tabuľky mesačného prehľadu sa zapíše čas prvého príchodu do práce a čas posledného odchodu z práce.