Home > Dochádzkový systém AMS > Hlavné kategórie > Personálne a mzdové programy (PaM) > V tejto časti nájdete podrobný rozpis všetkých exportných mostíkov do personálnych a mzdových programov (PaM), ktoré dochádzkový systém AMS ponúka.

V tejto časti nájdete podrobný rozpis všetkých exportných mostíkov do personálnych a mzdových programov (PaM), ktoré dochádzkový systém AMS ponúka.

Momentálne je táto kategória v príprave.

Postupne budú pribúdať všetky PaM, ich vysvetlenie a postupy spolu s ukážkami.