Home > Dochádzkový systém AMS > Hlavné kategórie > NASTAVENIA > Nastavenia programu > Jazyk, formát času a nastavenie ostrej prevádzky

Jazyk, formát času a nastavenie ostrej prevádzky

V karte Nastavenia v časti Program sa nachádzajú možnosti určiť:

 

 


 

JAZYK ROZHRANIA

Ide o jazyk, v ktorom sa bude zobrazovať AMS (všetky popisy a údaje v dochádzkovom systéme).
Momentálne sú dostupné Slovenský, Anglický a Nemecký jazyk.

 


 

FORMÁT ČASU

 

 

V tejto časti máte na výber, či má systém zobrazovať časové úseky:

  • v minútach

  • alebo v sekundách


 

TESTOVACIA / OSTRÁ PREVÁDZKA

 

 

Testovaciu prevádzku používate ak máte nainštalované demo.
Ostrú prevádzku môžete používať po získaní licenčných údajov. 
Dochádzkový systém umožňuje vložiť dátum, od ktorého sa začne ostrá prevádzka, údaje dochádzky do tohto dátumu budú vymazané.
 
Nastavenie ostrej prevádzky sa realizuje kliknutím na tlačidlo "Nastaviť" kde vypíšete dátum začiatku ostrej prevádzky a takisto vypisujete pre potvrdenie slová "ZMAZAŤ DATA".
 
V priebehu nastavovania ostrej prevádzky sa vykoná záloha dát do databázy (program vás o tom informuje hláškou, treba potvrdiť a vybrať priečinok pre uloženie zálohy), takže v prípade potreby budú dostupné aj údaje pred dátumom začiatku ostrej prevádzky.