Home > Terminály > Terminál STL.one

Terminál STL.one

Základné informácie
Terminál STL.one - 8 palcový dotykový displej - LAN + Wi-Fi - Vzdialený... more
Konfigurácia dochádzkového terminálu STL.one
- Spustenie konfiguračného menu (#1) - Nastavenia siete a pripojenia ku dochád... more
Postup fyzickej montáže terminálu
1. Demontujte konzolu (držiak) z dochádzkového terminálu, uvoľnením prídržných s... more
Návod na používanie dochádzkového terminálu STL.one pre zamestnancov
Voľba príchodu, odchodu a dôvodov pracovného prerušenia sa vykonáva jemným dotyk... more