Zmena hesla do AMS Web

1. Pokiaľ si zamestnanec chce zmeniť heslo do AMS Webu, môže tak urobiť po prihlásení sa a vpravo hore sa nachádza možnosť Zmeniť heslo. Následne zamestnanec vypíše staré heslo, zadá nové a potvrdí. Systém ho upozorní o úspešnej zmene hesla. Nové heslo zamestnanec použije pri ďalšom prihlásení sa do AMS Webu.

Túto možnosť zmeny hesla využívajú zamestnanci v prípade že vedia svoje heslo a chcú zmeniť už existujúce.

 

 

2. Heslo do AMS Webu môže zamestnancom zmeniť administrátor priamo cez dochádzkový systém AMS. V časti Zoznamy - Zamestnanci kliknutím na zamestnanca a pomocou možnosti Upraviť (vpravo dole) /alebo dvojklikom na zamestnanca si otvoríte zamestnaneckú kartu, kde sa nachádza možnosť Heslo (pre prístup cez Web rozhranie). Tu vypíšete heslo zamestnancovi a stlačíte Uložiť.

Administrátor môže zmeniť heslo len zamestnancom, ktorých má priradených ! (Pozrite si návod na priradenie zamestnancov k administrátorovi.)

Len hlavný administrátor s ID 1 môže meniť heslo všetkým zamestnancom.

 

Táto možnosť zmeny hesla sa využíva v prípade, že zamestnanec nevie alebo zabudol svoje heslo a potrebuje vygenerovať nové.

 

 

3. Administrátori sa prihlasujú do AMS Webu rovnakým heslom ako do AMS. Ak potrebujú zmeniť heslo, urobia tak rovnakým spôsobom ako je popisovaný na začiatku v článku v bode 1 alebo priamo v nastaveniach pre administrátorov alebo v administrátorskom účte - viac sa dočítate v samostatnom návode Zmena hesla do AMS.