Home > Rýchle riešenia > Žiadanky > Nastavenia žiadaniek a bližšie informácie

Nastavenia žiadaniek a bližšie informácie

Ak chcete, aby sa prerušenie zobrazovalo pri vytváraní žiadanky, je potrebné mať v časti Zoznamy - Prerušenia pri konkrétnom prerušení zaškrtnutý atribút "povolené v žiadankách".

 

 

Pre každé prerušenie máte možnosť vybrať špecifické nastavenia žiadaniek:

 • typ:
 • prerušenie (zapísanie do dochádzky)
  Po vytvorení žiadanky sa táto žiadanka odošle administrátorovi na schválenie a zároveň sa zobrazí aj v detaile dňa. V tomto prípade nie je potrebný zápis prerušenia zamestnancom na termináli, žiadanka sa automaticky po schválení zapíše do dochádzky.


   
 • informovanie o neprítomnosti
  Pri vytvorení žiadanky sa odošle žiadanka administrátorovi na schválenie, zobrazí sa aj v detaile dňa, ale do dochádzky sa aj po schválení nezapíše (len bude informácia v poznámke žiadanky v detaile dňa, že bola vytvorená/schválená). Ide o informatívny charakter žiadanky, je potrebné, aby si konkrétne prerušenie zamestnanec zapísal na termináli.   
 • dĺžka:
  • celý deň - je možné vytvoriť žiadanku v trvaní celý deň. Po označení tejto varianty máte možnosť vybrať dátumy od-do, v rozpätí ktorých chcete žiadanku vytvoriť.
  • pol dňa - žiadanku je možné vytvoriť v trvaní pol dňa. Pri tejto možnosti vyberiete deň, pre ktorý sa má žiadanka vytvoriť. Následne je potrebné vybrať zmenu, ktorá prislúcha zamestnancovi (podľa nastavení skupiny) a časť zmeny (prvá alebo druhá polovica), na základe ktorej systém pol dňa žiadanky vypočíta.
  • časový úsek - k dispozícii je možnosť vybrať časový úsek (hodiny:minúty), na ktorý má byť žiadanka vytvorená

 

Nastavenie dĺžky prerušení pri zadávaní žiadaniek je v chronologickom slede. 
Pokiaľ v nastaveniach prerušenia (atribút "povolené v žiadankách") označíte možnosť 
celý deň, zvyšné možnosti (pol dňa, časový úsek) pri vytváraní žiadanky pre dané 
prerušenie nebudú k dispozícii (nebudú sa dať označiť). Ak označíte pol dňa, pri 
prerušení bude možnosť vybrať žiadanku na celý deň alebo pol dňa. Pri časovom úseku 
budú k dispozícii všetky tri možnosti zadania dĺžky žiadanky (celý deň, pol dňa, 
časový úsek). 

 

V detaile dňa môžete vidieť, či pri prerušení v časti vypočítané prerušenia je písmeno:

 • M - informuje o tom, že prerušenie bolo zadávané manuálne cez tlačidlo "celodenné prerušenie" v detaile dňa, alebo cez pravý klik myši v mesačnom prehľade dochádzky v konkrétnom dni a vybratím možnosti "nastaviť celodenné prerušenie"
 • Ž - zobrazí sa vtedy, ak na prerušenie bola vytváraná žiadanka a administrátor ju schválil

 

 

V samostatných článkoch nájdete ďalšie užitočné informácie pre:

 1. Vytvorenie žiadanky
 2. Úprava žiadanky
 3. Schválenie / zamietnutie žiadanky
 4. Storno žiadanky
 5. Žiadanky v AMS Web pre administrátorov alebo zamestnancov

 

Rýchly tip

Dochádzkový systém umožňuje ku každému zamestnancovi vložiť e-mail, ktorý bude slúžiť na automatické zasielanie informácií o stave žiadanky. E-mail sa vkladá do karty zamestnanca (viď návod Vloženie nového zamestnanca). V niektorých prípadoch je žiadúce poslať informáciu o žiadanke aj na ďalšie e-maily (iný ako je uvedený v karte zamestnanca), v tom prípade môžete vložiť doplňujúce e-mailové adresy do okna pri vyjadrovaní sa k žiadanke. Viac informácií o e-mailoch nájdete v samostatnom návode.