Home > Verzie AMS > Rozdelenie stravného - stravný lístok vs. finančný príspevok

Rozdelenie stravného - stravný lístok vs. finančný príspevok

Stravné lístky vs. finančný príspevok
Od 1.1.2022 si zamestnanci u svojho zamestnávateľa môžu vybrať či chcú mať strav... more
V importe zamestnancov je možnosť vybrať si typ stravného
Od 1.1.2022 si zamestnanci u svojho zamestnávateľa môžu vybrať či chcú mať strav... more
Tlač stravných jednotiek
Na základe novinky zavedenej od 1.1.2022 výber medzi stravnými lístkami a finanč... more