PREHĽADY

Fondy
Základné informácie o fondoch a postup pre ich vytvorenie nájdete v návode Fondy... more
Žiadanky
Funkcia Žiadanky slúži pre elektronické zadávanie požiadavky na čerpanie zvolené... more
E-maily
Dochádzkový systém umožňuje ku každému zamestnancovi uložiť e-mailovú adresu, kt... more