Home > Inštalácie > Implementácia AMS > Implementácia dochádzkového systému AMS

Implementácia dochádzkového systému AMS

1. Inštalácia serverovej časti AMS a klientov na PC

2. Konfigurácia a nastavenie terminálu:

3. Montáž terminálu:

4. Vytvorenie zamestnancov:

5. Priradenie zamestnancov v AMS

6. Priradenie kariet alebo čipov zamestnancom prostredníctvom:

  • terminálu STL.one
  • USB stolnej čítačky
    V časti Zoznamy - Zamestnanci - v karte zamestnanca (dvojklikom na zamestnanca alebo cez možnosť Upraviť) sa nachádza časť "Karta". Tú je možné vložiť cez tlačidlo  pomocou stolnej čítačky kariet pripojenej na počítač. Po kliknutí na Plus sa zobrazí okno, kde Vás systém vyzve na priloženie karty na čítačku. Urobte tak. Systém prečíta kód karty (alebo prívesku) a priradí ho zamestnancovi. Následne kliknite na Uložiť.

    (Upozornenie: každá karta má svoje špecifické číslo, môže byť priradená len jednému zamestnancovi. Číslo uvádzané na karte nevpisujte - systém ho nevie prečítať. Kartu je možné vložiť len cez čítačku alebo priamo na terminály!)

7. Nastavenia AMS:


Mohli by Vás zaujímať aj podrobné návody o:

Dochádzkovom systéme AMS

AMS Web (webové rozhranie dochádzky)

Návod na používanie tabletu

Návod na používanie terminálu STL.one pre zamestnancov

Návod na používanie Virtuálneho terminálu

Uzávierka a Exporty do PaM (personálnych a mzdových programov)