Stravné lístky vs. finančný príspevok

Od 1.1.2022 si zamestnanci u svojho zamestnávateľa môžu vybrať či chcú mať stravné formou gastrolístka alebo finančného príspevku.

Na základe tohto sme upravili v dochádzke možnosť zadať pri každom zamestnancovi, či sa mu má počítať stravný lístok alebo finančný príspevok. Výber sa uskutočňuje priamo v karte zamestnanca (Zoznamy - Zamestnanci). Dvojklikom si otvoríte konkrétnu kartu zamestnanca a v spodnej časti si pomocou šípky viete vybrať, ktorý typ stravného prislúcha danému zamestnancovi a kliknite na Uložiť:

 

 

Následne sa podľa nastavenia skupiny, do ktorej zamestnanec patrí, zobrazí v mesačnom prehľade počet stravného prislúchajúceho jednotlivým dňom aj dokopy za celý mesiac:

 

 

 

Následne v prehľade stravných jednotiek si môžete pozrieť jednotlivé počty či už stravných lístkov alebo finančných príspevkov zamestnancov.