Home > Rýchle riešenia > Prerušenia a ich počítanie v dochádzke

Prerušenia a ich počítanie v dochádzke

Celodenné prerušenie sa zobrazuje v zlom trvaní
Trvanie celodenného prerušenia sa nastavuje priamo v konkrétnom prerušení (v čas... more
Viem nastaviť aby mi dovolenku ťahalo do ďalších dní?
Áno. Pokiaľ potrebujete, aby sa prerušenie ďalej "ťahalo" do nasledujúcich dní, ... more
Prečo sa prerušenie nedopočíta do začiatku / konca práce?
Ak chcete, aby sa prerušenie automaticky dopočítavalo do začiatku alebo konca pr... more
Ako ukončím trvanie prerušenia, ktoré pokračuje do nasledujúcich dní?
Niekedy môže nastať situácia, že prerušenie s nastaveným atribútom "pokračovať v... more