Export zoznamu zamestnancov

Export zamestnancov je možný cez kartu Zoznamy, časť Zamestnanci.

 

Export zamestnancov:

  1. Kliknite na tlačidlo Export, ktoré sa nachádza v spodnej časti okna. (Uistite sa, že pomocou rozbaľovacej šípky pri tlačidle Export máte označenú položku "zoznam zamestnancov" - ak je označená, nachádza sa pri nej gulička.)


     
  2. Otvorí sa Vám okno, kde si najskôr zvolíte cestu, kam sa má vytvorený súbor uložiť. Názov súboru AMS prednastavilo automaticky, môžete ho ponechať nezmenený a kliknite na tlačidlo Uložiť.


     
  3. O úspešnom exporte program AMS informuje hlásením s počtom zapísaných záznamov. Kliknite na tlačidlo OK.


     
  4. Do exportovaného súboru sa zapísali všetci zamestnanci uložení v programe AMS.

V exportovanom súbore sa nachádzajú stĺpce: ID a PaM ID zamestnanca, titul pred aj za menom, meno a priezvisko, skupina ku ktorej bol priradený, číslo karty, stredisko, zaradenie, typ pracovného pomeru (zapísaný je číselne: 1 = zamestnanec, 2=brigádnik...), odkedy dokedy trvá zamestnanecký pomer, telefónny kontakt, e-mail a heslo do AMS Webu.

Pozrite si aj návod:

Zamestnanci

Import zoznamu zamestnancov do AMS