Nastavenia pre Detail dňa

V karte Nastavenia v časti Program sa nachádzajú nastavenia, ktoré ovplyvňujú priamo detail dňa. 

V tejto sekcii sa nachádza:

 


 

Možnosti centrovania grafu

 

Je možné nastaviť graf v detaile dňa na stred odpracovanej zmeny (stred osi grafu bude v strede odpracovanej zmeny) alebo na stred dňa (stred grafu bude o 12:00).

 

 

Pozn.: Možnosť vycentrovať graf a zobraziť legendu prerušení je možné v časti Nastavenia - Program, ale aj v karte Dochádzka, v časti Mesačný prehľad, v detaile dňa kliknutím pravým tlačidlom myši na grafe.

 

 

 

Nastavenie časového úseku pre automatický prepočet po zmene v dochádzke

 

Údaje dochádzky sa musia prepočítať a aktualizovať po akejkoľvek zmene. V časti Nastavenia si môžete vybrať časový úsek, po akom sa aktualizujú údaje dochádzky. Na výber sú možnosti: okamžite, 15 sekúnd, minúta.
 

 

Nastavenie zobrazenia legendy prerušení

 

Legenda popisuje farby, ktoré sú v grafe použité pre prerušenia a tiež aký úsek predstavujú. Legenda prerušení sa nachádza pod grafom v detaile dňa. Farebnosť prerušení sa nastavuje priamo v detaile prerušenia (Zoznamy - Prerušenia - Farba).

 

 

 

Možnosť povinnej poznámky pri manuálnej úprave

 

Ak zakliknete túto možnosť, nie je možné upraviť dochádzku bez toho, aby administrátor vložil poznámku s odôvodnením manuálneho zásahu.

 

 

Takto je zrejmé kto a prečo vykonal manuálnu úpravu alebo zápis v dochádzke. Jedná sa o akýkoľvek manuálny zásah - vloženie nového prístupu, úprava existujúceho prístupu, uznanie časového úseku, vloženie celodenného prerušenia atď.

 

   

 

 

Nastavenie limitu pre uznanie časového úseku

 

Program ponúka možnosť zmeniť neuznaný úsek v detaile dňa na ľubovoľný úsek zo zoznamu prerušení alebo ho priamo zmeniť na prácu pomocou tlačidla "uznať". Limit pre uznanie slúži na obmedzenie časového úseku, ktorý je možné uznať pomocou tohto tlačidla.

 

 

Na obrázku nižšie sme nastavili limit 20 minút, keďže tento limit bol prekročený - chcem uznať časový úsek 36 minút, program nám nepovolí takúto operáciu.