Home > Terminály > Virtuálny terminál pre PC > Ako používať virtuálny terminál?

Ako používať virtuálny terminál?

Virtuálny terminál je aplikácia na zápis príchodov a odchodov do dochádzkového systému. Používa sa rovnako, ako fyzický dochádzkový terminál.

Presný postup pri zapisovaní prerušenia:
 
  1. spustite aplikáciu virtuálny terminál

       2. po spustení aplikácie sa zobrazí základné rozhranie virtuálneho dochádzkového terminálu

      3. Postup zápisu prerušenia do virtuálneho terminálu:
                    - označte vlastné meno v ľavom stĺpci
                    - označte želaný typ prerušenia, udalosť (práca, obed alebo iné)
                    - v prípade vášho príchodu kliknite na príchod, v prípade odchodu kliknite na odchod
          Kliknutie na tlačítko príchod, alebo odchod zapíše označenú kombináciu (teda meno osoby a typ zápisu) do
          dochádzky
 

       4. v prípade chybného zápisu je možné zápis zrušiť stlačením tlačidla zmazať prerušenie

 

Ukážka používania virtuálneho dochádzkového terminálu je v nasledujúcom videu.