Home > Dochádzkový systém AMS > Inštalácia a konfigurácia > Inštalácia - dochádzkový systém AMS - DEMO / server

Inštalácia - dochádzkový systém AMS - DEMO / server

Inštalácia DEMA a serverovej časti dochádzkového systému je identická. Rozdiel je v aktivácii systému po nákupe a teda zrušení obmedzení DEMA.

Inštalátor DEMO tu.

 1. Po spustení DEMO inštalátora potvrďte inštaláciu tlačidlom spustiť.


   
 2. Vyberte jazyk a pokračujte kliknutím na OK.   
 3. Po zobrazení úvodného okna inštalátora prejdite tlačidlom ďalej na nasledujúci krok.


   
 4. V prípade, ak je potrebné konkrétne umiestnenie programu AMS a jeho súčastí, vyberte si cestu tlačidlom prechádzaťkam sa má aplikácia nainštalovať a pokračujte ďalej.  POZOR:
  V prípade inštalácie serverovskej časti do iného adresára ako je predvolený ( C:\SYSTEM-IS\AMS ) je potrebné názov hlavného adresára a podadresára dodržať taký ako je prednastavený a teda SYSTEM-IS\AMS!
 5. Pre spustenie inštalácie kliknite na tlačidlo inštalovať.
   
 6. Počkajte, pokiaľ inštalátor dokončí inštaláciu programu a jeho súčastí. Rýchlosť inštalovania dochádzkového systému zavisí od výkonnostných parametrov počítača, na ktorý je aplikácia inštalovaná.

  O stave Vás informuje spodná časť inštalátora.   
 7. Dokončenie inštalácie potvrďte tlačidlom dokončiť a pokiaľ si želáte rovno spustiť aplikáciu ponechajte aktivované spustiť produkt AMS.
   
 8. Po úspešnom nainštalovaní dochádzkového systému AMS a jeho súčastí sa Vám po jeho spustení zobrazí uvítacie okno, z ktorého prejdete ku základnej konfigurácii systému AMS a spusteniu doplnkových modulov ako je Virtuálny terminál alebo Webové rozhranie, určené na prehliadanie dochádzky zamestnancov.

 9. Dochádzkový systém spustite kliknutím na tlačítko spustiť pod prvou ikonou.