Home > Terminály > Virtuálny terminál pre PC > Inštalácia a konfigurácia virtuálneho terminálu

Inštalácia a konfigurácia virtuálneho terminálu

Stiahnite si offline inštalátor, ktorý nájdete na našej webovej stránke v časti Pomoc a podpora - Na stiahnutie (nájdete ho pod názvom "VATT - inštalátor virtuálneho terminálu pre PC").

Spustite VATT inštalátor, ktorý ste si stiahli.

 

Niekedy sa môže stať, že je potrebné aby ste udelili výnimku vo Windowse pre otvorenie aplikácie. Kliknite na "more info" a následne povoľte tlačidlo "run anyway".

Ak nepotrebujete povoliť výnimku vo Windowse, pokračujte ďalším krokom.

 

 

obrazí sa inštalačné okno, stlačte Next (ďalej).

 

 

V ďalšom kroku ponechajte cestu pre uloženie C:\SYSTEM-IS\VirtualATT\ a označte prvú možnosť Typical.

 

 

Program je pripravený na inštaláciu, stlačte Install.

 

 

Po úspešnej inštalácii ponechajte označenú možnosť "launch Virtual ATT" a kliknite na tlačidlo Finish.

 

 

Následne sa otvorí aplikácia virtuálneho terminálu, do ktorého je potrebné zadať aktivačný kód. Tento kód ste obdržali po zakúpení dochádzkového systému, alebo ho môžete dostať po kontaktovaní našej zákazníckej linky. Vypíšete kód a kliknete na Acitvate.

 

 

Následne sa otvorí virtuálny terminál.

 

 

Aby sa na termináli zobrazovali zamestnanci a prerušenia, je potrebné ich k nemu priradiť.

V dochádzkovom systéme AMS v časti Zoznamy - Terminály si kliknutím označte Virtuálny terminál. V časti Detail označte položky "zamestnanci" a "prerušenia". Po tomto úkone sa na hornej lište zaktívnia aj záložky Priradení zamestnanci a Priradené prerušenia.

 

 

Kliknite na záložku Priradení zamestnanci.

 V ľavom stĺpci sa zobrazujú nepriradení zamestnanci a v pravom stĺpci priradení. V tomto momente by mal byť pravý stĺpec prázdny.

 

Pokiaľ chcete priradiť všetkých zamestnancov k terminálu, stačí keď kliknete na zdvojenú šípku doprava a všetci zamestnanci sa presunú do stĺpca priradení.

Ak potrebujete priradiť len niektorých zamestnancov, môžete si kliknúť na konkrétneho zamestnanca v ľavom stĺpci a kliknúť na šípku doprava (šípka v strede). Zamestnanec sa presunie do pravého stĺpca Priradení. Rovnako sa dá presunúť zamestnanca dvojklikom na meno.

(Pre odobratie zamestnanca z priradených je potrebné kliknúť na meno zamestnanca v pravom stĺpci a kliknúť na šípku doľava. Zamestnanec sa presunie do ľavého stĺpca "nepriradení zamestnanci".)

 

 

Rovnakým spôsobom priradíme k terminálu aj prerušenia (cez kartu Priradené prerušenia).

 

 

Následne sa zamestnanci aj prerušenia zobrazia na Virtuálnom termináli. V tomto momente si môžu zamestnanci zapisovať dochádzku na termináli.

Všetky uskutočnené zápisy sa automaticky synchronizujú s AMS, kde sa zobrazujú v mesačnom prehľade aj rozhraní prístupov.