Home > AMS Web > ADMINISTRÁTORI

ADMINISTRÁTORI

Hlavná stránka
Po prihlásení do AMS Web (http://helpdesk.system-is.com/385160-Prihl%C3%A1senie-... more
Dochádzka
Prehľad prístupov a prerušení nájdete po prihlásení (http://helpdesk.system-is.c... more
Žiadanky
Funkcia Žiadanky slúži pre elektronické zadávanie požiadavky na čerpanie zvolené... more
Plán
Plán dochádzky nájdete po prihlásení (http://helpdesk.system-is.com/385160-Prihl... more