Home > AMS Web > ADMINISTRÁTORI

ADMINISTRÁTORI

Hlavná stránka
Po prihlásení do AMS Web (http://helpdesk.system-is.com/385160-Prihl%C3%A1senie-... more
Dochádzka
Prehľad prístupov a prerušení nájdete po prihlásení (http://helpdesk.system-is.c... more
Žiadanky
Pre využívanie Žiadaniek je nutné mať aktívny jeho modul v licencii. Pre aktivov... more
Plán
Plán dochádzky nájdete po prihlásení (http://helpdesk.system-is.com/385160-Prihl... more