HOUR (Human)

Pre použitie exportného mostíka pre personálny a mzdový program HOUR je potrebné najskôr uskutočniť prvotné nastavenia.

V AMS v karte Nastavenia - Exporty do PaM sa nachádzajú nastavenia pre exportné mzdové mostíky.

Kliknite na HOUR.

 

 

Otvoria sa nastavenia pre PaM HOUR. Nachádzajú sa tu dve záložky - Nastavenia a Priradení zamestnanci.

V záložke Nastavenia je ako prvé potrebné aktivovať exportný mostík. Na spodku okna sa nachádza checkbox "aktívny", označte ho.

Ďalej je potrebné vybrať priečinok pre uloženie exportovaného súboru pomocou tlačidla .

 

 

V tejto záložke sa nachádzajú aj kódy odchýliek pre PaM HOUR. Sú prednastavené podľa štruktúry samotného mzdového programu HOUR.

Ak je potrebné zmeniť niektorý z kódov odchýliek alebo dopísať nový, jednoducho kliknite na riadok konkrétnej odchýlky a vypíšte požadovaný kód.

Položky, ktoré nemajú priradený kód, nebudú exportované.

 

 

PaM HOUR ponúka vygenerovanie súboru do formátu xls (alebo xlsx podľa nastavení v programe) alebo do formátu csv.

Ak sú obidve možnosti "povoliť" označené, vygeneruje sa dochádza do súboru xls aj csv.

Pokiaľ je označená len prvá možnosť - program vygeneruje export do xls súboru. Pokiaľ je označená len druhá možnosť, vygeneruje sa súbor csv.

 

 

V záložke Priradení zamestnanci je potrebné priradiť jednotlivých zamestnancov, ktorí sa majú v exportnom súbore zobrazovať.

Pre lepšiu manipuláciu (v prípade viacerých zamestnancov) sú k dispozícii filtre strediska a skupiny vo vrchnej časti.

Dvojklikom na konkrétne meno v ľavom stĺpci "nepriradení" sa automaticky zamestnanec presunie do pravého stĺpca "priradení". Alebo ho môžete preradiť kliknutím na meno (z ľavej časti) a kliknúť na šípku doprava.

Ak chcete označiť všetkých zamestnancov, kliknite na prvý riadok, podržte myš a ťahajte až po spodok. Označia sa všetci zamestnanci.

Rovnakým spôsobom sa budú zamestnanci odoberať z PaM exportu - dvojklikom na meno v pravom stĺpci alebo prostredníctvom šípky doľava.

 

 

Keď ste aktivovali exportný mostík, vybrali priečinok pre uloženie, priradili zamestnancov a poprípade (podľa individuálnej potreby) zmenili / doplnili kódy odchýliek, je potrebné kliknúť na tlačidlo "Uložiť".

 

 

Teraz máte prednastavený exportný mostík pre PaM HOUR.

Pri aktívnom mostíku sa zobrazí fajka.

 

 

Tento úkon zväčša robíte len raz - na začiatku, pri nastavovaní exportu.

Taktiež ak v budúcnosti zaevidujete nového zamestnanca do dochádzkového systému a budete mu chcieť spracovávať dochádzku aj v PaM, bude potrebné tohto zamestnanca priradiť v nastaveniach samotného PaM (ako sme si už uvádzali vyššie v článku v časti priradení zamestnanci).

 

Následne po ukončenom mesiaci (pri uzávierke a exporte dochádzky) je potrebné ísť do karty Dochádzka - Uzávierka a kliknúť na tlačidlo "export do PaM". Dochádzka priradených zamestnancov sa vyexportuje podľa nastavení PaM do vami vybraného priečinka a je pripravená na export do programu HOUR.

 

 

Príklad výstupného súboru xls/xlsx si môžete pozrieť na obrázku nižšie. Okrem samotných údajov sa tu nachádza aj legenda, ktorá pomôže s vysvetlením pojmov.

 

 

Príklad súboru vo formáte .csv si môžete pozrieť na obrázku nižšie:

 

 

Výhodou dochádzkového systému AMS je možnosť priradiť zamestnancov ku viacerým personálnym a mzdovým programom naraz. Ak vo firme využívate viaceré PaM, viete si priradiť zamestnancov podľa potreby do viacerých programov naraz, alebo prerozdeliť zamestnancov do programov podľa potreby.

O úspešnom exporte do PaM vás program informuje hláškou. Ak sa nepodarilo exportovať niektorých zamestnancov (napríklad kvôli neuzavretým dňom), program vás bude o tom informovať.

 

Celý postup nastavenia exportného mostíka HOUR, priradenie zamestnancov aj samotný export si viete pozrieť vo videu nižšie: