Home > Rýchle riešenia > AMS - server, klient

AMS - server, klient

Synchronizácia údajov z dochádzkových terminálov do AMS
Synchronizácia dochádzkových terminálov s programom AMS prebieha automaticky. Ak... more
AMS sa zapne v núdzovom režime
Najčastejšia príčina, pre ktorú sa zapne AMS v núdzovom režime je tá, že sa neus... more
AMS klient sa nedokáže pripojiť k serverovej databáze
V prípade novej inštalácie klienta na vašom PC sa môže stať, že zlyhá pripojenie... more
Prenos AMS na nový server
1. Pre prenos databázy programu AMS je v prvom rade potrebné spraviť zálohu na a... more