Home > Terminály > Terminál - tablet (TATT) > Obsluha tabletu > Zápis do dochádzky za použitia QR kódu

Zápis do dochádzky za použitia QR kódu

Po spustení dochádzkovej aplikácie na tablete sa zobrazí úvodná obrazovka. Nachádza sa tu:

 1. Tlačidlo pre vstup do Menu aplikácie - slúži pre administrátora tabletu pre spravovanie nastavení
 2. Snímací priestor pre autorizáciou pomocou QR kódu - QR kód je automaticky vygenerovaný programom AMS pri vytvorení zamestnanca. Nachádza sa v karte zamestnanca, kde si ho máte možnosť uložiť cez ikonu  pod QR kódom a následne vytlačiť.
  (Pozn.: Na základe nastavení v pragrame viete určiť na základe čoho sa majú generovať QR kódy.)
 3. Indikátor stavu pripojenia:
  • zelená gulička znamená, že tablet je online, komunikuje so serverom a posiela zaznamenané prístupy do AMS
  • šedá gulička hlási, že tablet je offline a nekomunikuje so serverom. V takomto stave tablet zaznamenané prístupy neodošle na server. Synchronizácia prebehne až po spojení sa tabletu s dochádzkovým serverom.
   • Je potrebné prekontrolovať nastavenia pripojenia tabletu ku dochádzkovému serveru (ak sa menila IP adresa serverového PC).
   • Preveriť pripojenie do Wi-Fi (ak sa menilo heslo na wifi - je potrebné nanovo pripojiť tablet s novým heslom do siete).

 

 


 

Postup obsluhy tabletu pre zamestnancov

(video s ukážkou)

 

1.

Na úvodnej obrazovke tabletu sa nachádza autorizácia pomocou QR kódu. Zamestnanec ukáže kamere tabletu svoj QR kód, ktorý mu bol vygenerovaný tak, aby ho bolo celý vidno v priestore pre snímanie.

Tablet zosníma len QR kódy tých zamestnancov, ktorí boli k nemu priradení.

 

 

2.

Na obrazovke tabletu sa zobrazia prerušenia, ktoré mu boli priradené. Zamestnanec dotykom vyberie prerušenie, ktoré chce zapísať.

 

 

3.

Zamestnanec označí príchod alebo odchod. V snímacom priestore kamery sa nachádza náhľad zamestnanca, počas zápisu prerušenia.

Ak je zapnutá detekcia tváre na tablete, nepovolí zápis zamestnancovi pokiaľ svoju tvár neukáže kamere (nebude ho vidno v snímacom priestore kamery) a teda tlačidlá na príchod a odchod nebudú aktívne (funkcia je znázornená aj vo videu nižšie)..

 

 

4.

Po zápise na tablete sa zobrazí zamestnancovi na displeji informácia o vykonanom zápise a čase prerušenia s fotografiou vyhotovenou počas zápisu. Pod fotografiou sa nachádza informácia o aktuálnom salde.

 

 

5.

V tejto časti má zamestnanec možnosť odkontrolovať si, či sa zapísal správne. Ak nie, môže si svoj zápis opraviť pomocou tlačidla Zmazať prerušenie a zapísať sa nanovo.

Pri kontrole zápisu sa pod menom zamestnanca zobrazuje aj časová os, ukazujúca dobu aktívnosti zobrazeného okna, počas ktorej môže zamestnanec vykonať opravu zápisu.

V prípade, že mylný zápis zistí neskôr, nahlási to administrátorovi, ktorý vykoná opravu priamo v dochádzkovom systéme AMS.

 

 

Všetky zaznamenané prístupy (aj tie vymazané) spolu s fotografiou zamestnanca sa zobrazujú v dochádzkovom systéme AMS v časti Prístupy.

 

Na videu je znázornený zápis do dochádzky za použitia QR kódu aj s funkciou detekcie tváre: