Dochádzka

Prehľad prístupov a prerušení nájdete po prihlásení pod záložkou "Dochádzka".

Pre výber zamestnanca použite dostupný filter. Kliknutím na konkrétny deň sa vám zobrazí okno detailu dňa.

 

Dochádzkový systém umožňuje administrátorovi:

pridať nový prístup - v detaile dňa v ľavej časti, v tabuľke Prístupy z terminálu, kliknite na tlačidlo "Pridať prístup". Vyberte prerušenie, typ (príchod alebo odchod) a čas a stlačte "Potvrdiť". Systém zapíše nový prístup zamestnancovi.

upraviť alebo zmazať existujúci prístup - v detaile dňa kliknite na konkrétny existujúci prístup, vykonajte potrebné úpravy a stlačte "Potvrdiť" alebo ak si želáte prístup zmazať, stlačte tlačidlo "Zmazať".

pridať celodenné prerušenie - v detaile dňa v pravej časti, v tabuľke Sumárne za deň, kliknite na tlačidlo "Celodenné prerušenie". Vyberte prerušenie a zmenu podľa ktorej sa má vypočítať prerušenie a stlačte "Potvrdiť". Systém zapíše zamestnancovi daný deň celodenné prerušenie. Ak potrebujete vymazať toto prerušenie, spravíte tak kliknutím naň v strednej časti Vypočítané prerušenia a následne stlačíte "Zmazať".

pridať prerušenie - manuálnym pridaním časového úseku v tabuľke "vypočítané prerušenia" obídete automatiku určovania zmeny a značnú časť algoritmu počítania dochádzky!
Túto funkciu odporúčame používať len v krajnom prípade, kedy nie je možné požadovaný stav dosiahnuť iným spôsobom, ktorý nenaruší algoritmus výpočtu (napr. pridaním alebo úpravou prístupu, prípadne pridaním celodenného prerušenia)!