Home > Verzie AMS > Verzia 1.1.3 > Verzia 1.1.3 - Nová funkcia Infomácia o zostatku fondu

Verzia 1.1.3 - Nová funkcia Infomácia o zostatku fondu

Pri vytvorení fondu (karta Zoznamy - Fondy) pribudla nová funkcia, ktorá informuje o zostatku fondu - označením checkboxu v nastavení fondu sa aktivuje táto funkcia.

 


Zostatok fondu sa následne zobrazuje pri vytvorení žiadanky, pri vytvorení celodenného prerušenia a tiež ako stĺpec v plánovaní.

 

Viac informácií o použití tejto funkcie a jej zobrazení sa dočítate v samostatnom článku Fondy - Informácia o zostatku.