Práca bez zmien

Práca bez zmien sa využíva vtedy, ak chcete odpracované hodiny len zaznamenávať a nepotrebujete ich porovnávať s prednastavenou pracovnou dobou (napríklad pri živnostníkoch, dohodároch...).

 

V dochádzkovom systéme AMS v časti Zoznamy vyberieme možnosť Skupiny. Cez tlačidlo Pridať skupinu môžeme nastaviť parametre skupiny a teda nastavenia počítania dochádzky pre zamestnancov.

 

 

V nastavení skupiny zvoľte možnosť bez zmien. AMS automaticky predvyplní parametre počítania dochádzky.

 

 

Môžete si označiť voľné dni, počas ktorých zamestnanci nebudú pracovať (kliknutím na konkrétny deň). Pokiaľ zamestnanci pracujú v nepretržitej prevádzke a počas mesiaca vychádza voľný deň vždy iný, nastavíte ich pomocou plánovania alebo cez mesačný prehľad dochádzky. Viac o nastavení voľných dní sa dočítate v samostatnom návode.

Pri práci bez zmien je možné upraviť dĺžku a automatický odpočet prestávky. Viac o nastavení prestávky sa dočítate v samostatnom návode.
V prípade práce "bez zmien" sú prednastavené vlastnosti počítania dochádzky ako:
- penalizácia neskorého príchodu je vypnutá
- nulovanie denného nadčasu je vypnuté
- nočná sa započítava podľa skutočného rozdelenia a možnosť "nepočítať ak začala v inej zmene" je vypnutá
- pri možnosti odporúčaná kontrola je "rozdiel oproti dennému fondu je menej ako" a "neuznané je viac ako" vypnuté

O každej vlastnosti, čo znamená, sa dočítate v samostatnom návode Skupiny.

 

Pri práci bez zmien nie je nastavený pracovný fond, čo vidno aj v tabuľke vpravo v mesačnom prehľade dochádzky zamestnanca. Keďže nie je nastavený pracovný fond, všetky odpracovaného hodiny sa zapisujú ako celkové saldo (nadčas) a zároveň ako odpracovaný čas celkom.

 

 

Pokiaľ nastane situácia, že sa počas pracovného dňa zaznamená viackrát príchod a odchod z práce, do tabuľky mesačného prehľadu sa zapíše čas prvého príchodu do práce a čas posledného odchodu z práce.

 

Pozrite si aj návody:

Nastavenie voľných dní

Započítavanie prestávky

Ďalšie nastavenia skupiny