Menu

V karte Strava v časti Menu sú dve základné rozdelenia:

 1. Tvorba a úprava menu
 2. Objednávky zamestnanca

 


 

TVORBA A ÚPRAVA MENU

 

Slúži na zostavenie (prípadne úpravu) týždenného menu pre zamestnancov, ktoré sa zobrazí na objednávacom termináli.

 

V tejto časti stravovacieho systému sa zobrazuje:

 • filter strediska pre ktoré sa vytvára týždenné menu
 • týždeň, v ktorom sa má zobrazovať menu (dostupné sú aj šípky doprava a doľava, ktoré vám umožnia posúvať sa v týždňoch)
 • dni ktoré sa majú zobraziť v menu
 • typy výdajov (v našom prípade obed a večera)

Dni, týždne a typy výdajov, ktoré chcete aby sa v stravovacom systéme zobrazovali si nastavíte v časti Strava - Nastavenia.

 

 

Pri každom type výdaja sú dostupné tlačidlá:

 1. Upraviť menu - po kliknutí na tlačidlo  sa vám zobrazí tabuľka, v ktorej môžete pomocou dvojkliku alebo šípok pridať jedlo do menu na konkrétny deň alebo ho upraviť. Takisto sú k dispozícii aj šípky hore/dolu na upravenie poradia jedál v menu a filter umiestnený nad jedlami pre rýchlejšie vyhľadanie.
 2. Odomknúť/Zamknúť menu - Tlačidlo odomkne pre admina možnosť upravovať menu. Akonáhle ho zamkne umožní zamestnancom objednávať si jedlá zo zostaveného menu.

  Na videu nižšie si môžete pozrieť postup pre úpravu menu:


   
 3. Report pre dodávateľa - slúži na odosielanie alebo tlač objednávok. Po kliknutí na tlačidlo  lebo  (záväzná objednávka) sa vám zobrazí tabuľka, v ktorej si môžete vybrať dodávateľa, ktorému chcete odoslať objednávku alebo si ju vytlačiť. Pre možnosť zaslania kópie na emaily strediska zakliknite príslušné okno. Emaily strediska sa automaticky objavia v okne nižšie (tieto musia byť vytvorené v nastaveniach - kontrolné emaily.). Je dostupné aj tlačidlo "tlačiť výdaj", ktoré slúži ako výpis objednávok ku konkrétnemu dňu (príklad tlače a viac informácií nájdete v návode Tlač objednávky a výdaju).

 


 

OBJEDNÁVKY ZAMESTNANCA

 

V tejto časti je možné zamestnancovi objednať jedlo, ak si ho nestihol zaznamenať na objednávkovom termináli, alebo spravil zlú objednávku a je potrebné ju upraviť. Podmienkou je, aby bolo zamknuté menu v časti tvorba a úprava menu.

Na hornej lište máte možnosť použiť dostupné filtre na výber skupiny, zamestnanca a dátumu.

Jedlo zamestnancovi objednáte cez tlačidlo . Zobrazí sa vám tabuľka, kde pomocou +/- alebo samotným prepísaním pridáte položky do objednávky.

K dispozícii je aj prehľad objednávky za konkrétny deň pod tlačidlom , alebo na hornej lište mesačný výpis objednávok zamestnanca (bližšie informácie o tlačových zostavách nájdete v samostatnom návode).

Na videu nižšie si môžete pozrieť postup pri zadávaní objednávky zamestnancovi:

 

Pozrite si aj návody:

Strava - Základné informácie

Strava - Jedlá

Strava - Dodávatelia

Strava - Nastavenia

Strava - Reporty a tlačové zostavy