Home > Rýchle riešenia > Offline terminál

Offline terminál

Možnosti offline terminálu
Existujú rôzne príčiny, prečo môže byť terminál offline. Každý je popísaný v samostatnom článku nižšie.
Reštart terminálu
Tablet - po dobu pár sekúnd podržte tlačidlo zapnutia na bočnej strane tabletu a... more
Reštart AHS služby
Reštart AHS služby sa vykonáva na serverovej inštalácii AMS. To či sa jedná o k... more
Zmena IP adresy servera
Ak bola zmenená IP adresa počítača, na ktorom je serverová inštalácia dochádzkov... more
Nastavenie komunikačných portov
Jedna z príčin offline terminálu môže súvisieť s nastavením komunikačných portov... more
Povolenie vo firewalle
Je potrebné vytvoriť pravidlo (výnimku) pre port vo Firewalle. 1. Cez menu š... more