Nastavenia programu

Jazyk, formát času a nastavenie ostrej prevádzky
V karte Nastavenia v časti Program sa nachádzajú možnosti určiť: - Jazyk ro... more
Nastavenia pre výpočet a zobrazenie Dochádzky
Nastavenia v tejto časti ovplyvňujú výpočty a zobrazenie dochádzky. Programové n... more
Nastavenia pre Domovskú stránku
V karte Nastavenia v časti Program sa nachádzajú nastavenia, ktoré ovplyvňujú zo... more
Nastavenia pre Detail dňa
V karte Nastavenia v časti Program sa nachádzajú nastavenia, ktoré ovplyvňujú pr... more
Nastavenia pre Tlačové zostavy
Nastavenia v tejto časti ovplyvňujú priamo tlačové zostavy. Nachádzajú sa v kart... more
Nastavenia pre Zamestnancov, karty/QR kódy a AMS web
V karte Nastavenia v časti Program máte možnosť určiť nastavenia pre: - Za... more