Dodávatelia

V karte Strava v časti Dodávatelia je možné nastaviť dodávateľov pre jednotlivé strediská (ak sú vytvorené). Kliknete na konkrétne stredisko a priradíte mu dodávateľa označením príslušného políčka  pri názve dodávateľa. Po kliknutí na konkrétneho dodávateľa sa v pravej časti obrazovky zobrazí jeho popis.

 

 

Pre vytvorenie dodávateľa použite tlačidlo "Pridať dodávateľa". Následne sa vám otvorí okno, kde môžete vpísať:

  • názov
  • bližší popis
  • skratku, ktorá sa bude zobrazovať pri dodávateľovi
  • emaily - tu sa nachádzajú emaily dodávateľa, na ktoré budú objednávky zasielané - môžete pridať, upraviť a vymazať mail cez rovnomenné tlačidlá. Vytvorené emaily sa zobrazia v okne nižšie
  • objednávanie do - uvádza sa tu čas, do ktorej hodiny a koľko dní pred výdajom je možné urobiť objednávku (v našom príklade do 14:30 hod. predchádzajúceho dňa)

Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo "Uložiť".

 

 

Pokiaľ chcete upraviť už existujúceho dodávateľa alebo ho vymazať, môžete tak urobiť cez tlačidlo "Upraviť dodávateľa" (vpravo dole) alebo dvojklikom myši a otvorí sa okno, kde môžete vykonať potrebné úpravy.

 

 

Dodávateľa ktorému boli priradené jedlá a je priradený k stredisku nie je možné vymazať, systém o tom informuje aj hláškou:

 

 

Kontrolné emaily - emaily zaslané dodávateľovi budú automaticky preposlané aj na kontrolný email. V týchto mailoch vidíte objednávky u konkrétneho dodávateľa. Pre lepšie pochopenie si môžete pozrieť video nižšie:

 


 

Nastavenie automatického odosielania e-mailov dodávateľom

 

V časti Strava - Dodávatelia, si označíte konkrétneho dodávateľa a kliknete na Upraviť. Zobrazí sa tabuľka, kde máte možnosť nastaviť automatické odosielanie e-mailov o objednaných jedlách priamo dodávateľovi. Po kliknutí na "Pridať odosielanie" sa zobrazí okno, kde napíšete presnú hodinu a koľko dní pred výdajom sa má e-mail odoslať. Následne potvrdíte tlačidlom "Uložiť".

Nastaviť môžete aj viacero automatických e-mailov dodávateľom naraz. Všetky sa zobrazujú v tabuľke v časti Odosielanie mailov.

 

 

Nastavenie automatického odosielanie e-mailov dodávateľom je dostupné v rozšírenej verzii Stravovacieho systému - Catering Pro. Pre aktiváciu kontaktujte našu technickú podporu.

Pozrite si aj návody:

Strava - Základné informácie

Strava - Menu

Strava - Jedlá

Strava - Nastavenia

Strava - Reporty a tlačové zostavy