Home > AMS Web > ZAMESTNANCI

ZAMESTNANCI

Prezeranie dochádzky
Pomocou AMS Web majú zamestnanci možnosť prezerať si svoje údaje dochádzky. Mesa... more
Zápis dochádzky
Zamestnanci si môžu zaznamenávať dochádzku pomocou AMS Web pod tlačidlom "Zápis ... more
Žiadanky
Žiadanky môžu zamestnanci prezerať alebo pridávať po prihlásení sa do AMS Web (h... more