Prístupy

Táto sekcia obsahuje nasledovné body:

  1. Základné informácie o karte Prístupy
  2. Pridanie prístupu
  3. Hromadný zápis
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
 
 
Karta Prístupy v časti DOCHÁDZKA je identická s kartou Prístupy v časti PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM.  Nachádza sa tu podrobný zoznam všetkých zaznamenaných prístupov.
 
prezeranie pristupov v karte dochadzka
 

Na uľahčenie prezerania alebo manuálneho pridávania prístupov môžete použiť dostupné filtre na hornej lište karty:

  1. výber skupiny (do ktorej zamestnanec patrí)
  2. výber zamestnanca
  3. časové obdobie zadaných prístupov
  4. typ prerušenia a prístupu
  5. terminály, na ktorých boli uskutočnené zápisy
  6. možnosti fotky (v poriadku fotka, bez fotky, chybná fotka)
 

 

Môžete filtrovať aj iba podľa mena zamestnanca. Kliknite na ikonku filtra a zobrazí sa riadok, kde vypíšte meno požadovaného zamestnanca. Takto si môžete hneď zobraziť zamestnanca, ktorý Vás zaujíma a nemusíte prechádzať dlhým zoznamom v rozbaľovacom okne.

 
vyber podla mena vo filtri
 
 
Označením prvého riadka a držaním šípky dole sa presúvate v záznamoch a rýchlym spôsobom si môžete overiť aj to, či sa na fotkách vpravo zobrazuje zamestnanec, ktorý uskutočnil zápis na termináloch.
 
 
 

Rýchly tip

Posledné prístupy viete takisto nájsť aj v karte DOMOV v záložke "posledné prístupy". Tu si môžete prezrieť počet načítaných prístupov za aktuálny deň a tiež prehľad posledných zaznamenaných prístupov.
V prípade potreby si môžete vyfiltrovať prístupy podľa zadaného prerušenia alebo podľa mena zamestnanca. 

                                                                                                                                                    späť na menu

PRIDANIE PRÍSTUPU

 

V prípade, že potrebujete pri prezeraní prístupov zadať nový prístup, kliknite na tlačidlo "Pridať".
 

pridat novy pristup


Zobrazí sa tabuľka, kde je potrebné vypísať meno zamestnanca, dátum, prerušenie, typ a čas. Nakoniec kliknite na tlačidlo "Uložiť" a prístup sa vytvorí.
 

Prístup za zobrazí v tabuľke prístupov.                                                                                             späť na menu

HROMADNÝ ZÁPIS

 

Dochádzkový systém umožňuje v prípade potreby hromadný zápis prístupov pre viacero zamestnancov súčasne.

Kliknite na tlačidlo "Hromadný zápis".
 

hromadny zapis pristupov zamestnancov


Zobrazí sa tabuľka, kde je potrebné zvoliť mená zamestnancov, deň pre zápis prístupu, typ a čas prístupu.
Pri výbere mien zamestnancov môžete využiť filter, ktorý filtruje podľa skupiny, do ktorej zamestnanci patria.

 

filter pri vybere zamestnancov

 

Teraz môžete zvoliť mená zamestnancov, ktorým chcete priradiť prístup. Zamestnanca označíte kliknutím na riadok s jeho menom, riadok sa zvýrazní modrou farbou, takto označte všetkých požadovaných zamestnancov. Zamestnancov v prípade potreby odznačíte tak, že znova kliknete na modrý zvýraznený riadok s jeho menom.

 

vyber zamestnancov pre zadanie pristupu

 

Následne vyberte deň, do ktorého si prajete prístup zapísať. Môžete označiť viacero dní kliknutím na ich riadku, zvýraznia sa modrou. Dni sa odznačujú rovnako, kliknutím na modrý označený riadok.

 

vyber datumu pre zapis

 

Potom vyberte prerušenie, ktoré chcete zapísať, typ prístupu a vypíšte čas, ktorý sa má zamestnancom k prístupu zapísať.
Hromadný zápis potvrďte kliknutím na tlačidlo "Zapísať a prístupy sa zapíšu zvoleným zamestnancom.

 

tlacidlo zapist pri hromadnom zapise 
                                                                                                                                                   späť na menu

Pozrite si aj návody:

Import prístupov

 Export prístupov