Žiadanky

Nastavenia žiadaniek a bližšie informácie
Ak chcete, aby sa prerušenie zobrazovalo pri vytváraní žiadanky, je potrebné mať... more