Zmena IP adresy servera

Ak bola zmenená IP adresa počítača, na ktorom je serverová inštalácia dochádzkového systému AMS, terminál je offline. Je potrebné novú IP adresu servera prepísať v termináli:

 

STL.one

Administrátor terminálu sa pomocou svojej karty a cez možnosť INFO dostane do časti Nastavenie siete, kde sa v pravej časti nachádzajú informácie o Dochádzkovom serveri. Do časti IP adresa je potrebné vpísať zmenenú IP adresu servera a stlačiť Potvrdiť, aby terminál mohol opäť komunikovať s dochádzkovým systémom a bol online.

 

 

Tablet

Po kliknutí na štvorcovú ikonu v ľavom hornom rohu sa dostanete do Nastavení dochádzkovej aplikácie tabletu. Po zadaní PIN kódu administrátora tabletu (ak ste ho nemenili prednastavený PIN je 1234) sa v záložke Hlavné nachádza sekcia Dochádzkový server, kde do časti Host vypíšete novú IP adresu servera, ku ktorému sa má tablet pripojiť. Skontrolujte či aj pole Port (malo by sedieť s nastaveným komunikačným portom v AMS - http port). Následne stlačte tlačidlo Vyskúšať. Gulička vedľa tlačidla by mala zozelenieť. Na koniec stlačte vpravo dole tlačidlo Uložiť aby sa uložili nastavenia IP adresy a portu, a stlačte tlačidlo Hotovo, nachádzajúce sa vpravo hore. Dostanete sa späť do hlavného okna aplikácie pre zápis. Vpravo hore by mal tablet svietiť na zeleno (aktívny) a mal by sa zobraziť v AMS (karta Domov - Terminály, ako zelený/aktívny).

 

 

(Tip: Pre zistenie IP adresy môžete použiť napríklad článok: http://tuts.sk/navody/ako-zistim-svoju-ip-adresu/ )