Home > Verzie AMS > Verzia 1.1.3 > Verzia 1.1.3 - Formát xlsx aj pre personálne a mzdové programy (PaM)

Verzia 1.1.3 - Formát xlsx aj pre personálne a mzdové programy (PaM)

Vrámci personálnych a mzdových programov sme takisto prešli aj na xlsx formáty. V nastaveniach programu v AMS je možné vybrať si, či sa export do PaM uskutoční v xlsx alebo xls formáte. Jedná sa konkrétne o PaM - Kros, SAP, Softip, Emel, HOUR.

Postup tohto nastavenia si môžete pozrieť v článku: https://helpdesk.system-is.com/017662-Nastavenia-pre-Tlačové-zostavy#exporty do xls a xlsx