Home > Dochádzkový systém AMS > SKUPINY > Započítavanie stravných lístkov

Započítavanie stravných lístkov

Nárok na stravný lístok nastavujete zamestnancom v skupine (Zoznamy - Skupiny).

Nastavíte počet odpracovaných hodín, po ktorých má zamestnanec nárok na stravný lístok a počet lístkov. Ak má nárok aj na druhý stravný lístok, nastavíte počet odpracovaných hodín a koľko lístkov prislúcha zamestnancovi aj v položke "ďalší lístok"

Program umožňuje nastaviť, aby zamestnancom nevznikol nárok na stravný lístok počas práce cez víkend, v tom prípade označte možnosť "Nepočítať cez víkend".


 
Na základe tohto nastavenia sa počet stravných lístkov pre jednotlivé dni zobrazuje v tabuľke mesačného prehľadu dochádzky v stĺpci SL a zároveň aj v pravom postrannom panely.
V našom príklade boli splnené podmienky aj pre druhý stravný lístok, takže zamestnancovi sa v stĺpci SL zobrazuje číslica 2.

 
Počet stravných lístkov prislúchajúcich vybranému mesiacu sa zobrazuje aj pri uzávierke dochádzky.


Pozrite si aj návod:

 Tlač stravných lístkov