Home > Verzie AMS > Verzia 1.1.3 > Verzia 1.1.3 - Nové funkcie aj v AMS Webe

Verzia 1.1.3 - Nové funkcie aj v AMS Webe

Do AMS sme implementovali funkcie pre žiadankový systém: "všetky žiadanky" a "povinné žiadanky", a taktiež funkcie pre fondy: "iba kladné stavy" a "info o zostatku".

Tieto funkcie boli implemetované aj do webového rozhrania AMS (AMS Webu).