Home > Terminály > Terminál STL.one > Postup fyzickej montáže terminálu

Postup fyzickej montáže terminálu

1. Demontujte konzolu (držiak) z dochádzkového terminálu, uvoľnením prídržných skrutiek. Zamerajte si ju na stene
(doporučujeme dodržať výšku hornej hrany konzoly 150 – 155 cm) a dajte ju do vodorovnej polohy. Naznačte si
montážne otvory a následne konzolu pripevnite na stenu, najlepšie prostredníctvom hmoždiniek a skrutiek (viď obrázok).

 

 

2. Ku terminálu pripojíme sieťový kábel s konektorom RJ 45, ktorým zabezpečíme napájanie terminálu, a (alebo) dátovú komunikáciu po LAN (terminál disponuje aj pripojením prostredníctvom Wi-Fi).

 

 

3. Terminál nasunieme do hornej časti konzoly na uchytávacie stĺpiky a následne ho pritlačíme smerom ku stene na
spodné zaisťovacie stĺpiky. UPOZORNENIE: Montáž nevykonávajte silou, aby nedošlo ku poškodeniu konzoly!

 

 

4. Zo spodnej strany terminálu priskrutkujte naspäť upevňovacie skrutky. UPOZORNENIE: Skrutky nikdy nedoťahujte silou na doraz!

 

 

5. Druhý koniec sieťového kábla pripojíme do PoE injektora (POWER + DATA OUT), alebo do PoE switchu, čím
zabezpečíme zapnutie dochádzkového terminálu.